Заместник-министър Таня Михайлова откри семинар на Национален център „Музейно училище“

Печат

Инж. Таня Михайлова, заместник-министър на образованието и науката, откри днес в Габрово двудневен обучителен семинар на тема „Музейно-образователни практики и електронната среда като ефективен инструмент в неформалното образование“. Като поздрави участниците във форума, тя подчерта актуалността на темата в съвременните условия.

Семинарът е организиран от Национален център „Музейно училище” по Националната програма на МОН „Осигуряване на съвременна образователна среда 2020”, Модул „Културните институции като образователна среда”

НЦ „Музейно училище“ е съвместна инициатива на Национален музей на образованието и РУО – Габрово, която стартира през 2017 г. с идеята да създаде по-добра координация между музея и училището в помощ на учителите и педагогическите специалисти за представяне и ползване на националното културно наследство в образователния процес.

Дейността на Центъра се изразява в създаване на съвместни образователни програми за иновативни училищно-музейни практики, организиране и провеждане на семинари, конференции, практически занятия, открити уроци в музея, подготовка на печатни и електронни издания и други.

Заради усложнената обстановка и спазването на противоепидемичните мерки събитието се провежда онлайн.

В семинара с доклади, научни разработки, презентации, споделяне на практически опит участват педагози от СУ „Емилиян Станев“ - В. Търново, ОУ „Екзарх Антим I” - Пловдив, ОУ „Христо Никифоров“ - Ловеч и Национална Априловска гимназия – Габрово; музейни специалисти от Регионалните исторически музеи в Русе и В. Търново, Археологически музей – Варна, Природонаучен музей - Черни осъм, Музей на занаятите – Троян, Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство – Трявна, реализаторът на първата Активна историческа карта и други. Наградените от Министерството на образованието и науката учители за „Най-добър урок в музея” също са участници във форума.

За пореден път в дейността на НЦ „Музейно училище“ се включва и академичната общност – тази година това са доц. д-р Виолета Стойчева от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и д-р Адриана Любенова от  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”.

Консултант в Центъра и модератор на семинара е гл. ас. д-р Тодор Петев, преподавател във ФНПП на Софийски университет.

Започналият днес семинар е четвърти поред за НЦ „Музейно училище“. Първият, с който стартира практическата дейност на Центъра през февруари 2018 година, беше на тема „Културното наследство в учебните програми по История и цивилизации“. През март 2019 г. се състоя второто обучение – "Музеят като образователна среда - добри музейно-училищни практики", а през ноември същата година   център на дискусиите беше темата за  „Музейният наратив като посредник между музея и училището“.

Споделените практики и доклади бяха издадени в сборник-помагало „Музей – Училище, Училище – музей”. Такъв ще бъде подготвен и след настоящия семинар.