Урок с Рада Госпожина

Вид на урока: КОМБИНИРАН

Image

Специализиран музей за резбарско и зографско изкуство - Трявна

Цели на урока

Да се представи  историята на Старото школо в Трявна и да  се запознаят учениците с образователното дело по българските земи и в частност в Трявна  през Възраждането. Основната цел е да бъде показан взаимоучителния метод на обучение в Тревненското школо, съпоставяйки го с килийното образование. Да се открои  ролята и значимостта на Петко Славейков за учебното  дело в Трявна  и да се акцентира върху  реформите, които той прави в училището.

Чрез разказа на екскурзовода да се представи една обща картина за учебното дело в Тревненското школо 1839 -1897 г. Целта ни е децата да  разберат и да се убедят, че „Просвещението е потребно на всякой народ“

Идеи

Учениците да се запознаят с духовното и културно израстване на българското общество от периода на Възраждането и ролята на образованието в живота на хората. Да бъде обрисуван нагледно новия за 30-те години на ХIX в.  взаимоучителен метод и  неговите предимства пред килийното обучение в църквите. Да се изтъкне ролята на учителя в просвещението на българите. Учителя не само като  човек, който обучава децата, но и Учителя като съставител на учебници, училищни диалози, поезия, учителя като преводач и  участник в национално-революционното движение на българите,  инициатор за създаване на читалища и  театрални постановки. Идеята ни също е да бъде издигнат авторитета на учителя днес, чрез примери от миналото и съпоставки с настоящето.  

 Да бъде представен един възрожденски урок по взаимоучителната метода.  Екскурзовода, в ролята на учителката Рада Госпожина и посетителите -  деца, да бъдат пряко ангажирани с цялостния разказ и да са непосредствени участници в демонстрирането на взаимоучителния метод.

Чрез поставянето на учениците в автентична учебна обстановка и с много примери и нагледни материали, те да се потопят във времето на българското възраждане и така по-лесно да възприемат информацията на  екскурзовода. Посетителите – деца да станат част от образователния процес по взаимоучителната метода, като заемат ролите на „показвач“ и „надзирател“. Идеята ни също е да се докоснат до  калем, шикалка, да научат за табелките за похвала и порицание,  да се опитат да прочетат стари текстове, да усетят как се пише на пясък с пръст.  В края на екскурзоводския разказ е организирано т.н. „публично годишно испитание“, в което децата представят и част от училищни диалози по примера от Възраждането,  разсъждават върху логически задачи и  се опитат да  прочитат стари текстове.
Image

Акценти

историята на тревненското школо, взаимоучителен метод, ролята на учителя.

Умения и компетенции

 • Запознаване и усвояване на взаимоучителния метод на обучение през Възраждането
 • Самостоятелни обобщения и разсъждения върху ролята на учителя през Възраждането и в съвремието ни
 • Запознаване с исторически артефакт, работа с исторически документ – взаимоучителни таблици, работа с „Рибния буквар“  
 • Установяване на причинно - следствени зависимости
 • Наблюдателност
 • Работа в екип
 • Логическо мислене
 • Умения за разбиране на възрожденски текстове
 • Сравнение между училището днес и училището в миналото – организация, дисциплина, учители
 • Анализ на текстове от Петко Славейков –Татковина“

Ценности

Формиране на християнски ценности и добродетели -  вяра, надежда, любов към ближния, състрадание, милосърдие, мъдрост, трудолюбие и ученолюбие. Толерантност към останалите деца в общността и честност във взаимоотношенията.
Image

Понятия и нови думи

Научаване на архаични думи и изрази – „дохожда“ - идва, „начева“ - започва, „даскал“ - учител „взаимоучителна метода“, - метод на взаимно обучение, при който по-големите и напреднали ученици обучават по-малките свои съученици, „должности“ - длъжности, думи от кавалериите и черните табелки, като: „благочинен“ - добър, „оскуден“ – беден от към думи и др.

Изгражда се представа за миналото, за обстановката в класната стая по взаимоучителната метода, Оформя се в представата на учениците формата, вида, процеса и особеностите на обучението през Възраждането.

.
Image

Акценти

01

Българското училище 

ПРЕЗ XIX ВЕК
02

Взаимоучителни 

ТАБЛИЦИ
03

Учебници, учители 

В ТРЕВНЕНСКОТО ШКОЛО
04

Ролята на Петко Славейков 

И РЕФОРМИТЕ МУ В ТРЕВНЕНСКОТО УЧИЛИЩЕ
04

Методите на обучение и сравнение

между килийно и взаимно обучение

Образователни методи

1. Устни методи - беседа, разказ

2. Нагледни методи - показване на стари предмети, необходими в образователния процес – шикалка ( използвана при направата на мастило), калем ( уред за писане върху плака), Рибен буквар ( четене на текстове с разбиране и разсъждаване върху тях), показване на уреда за наказание - т.н. „фалага“, показване на т.н. „кавалерии“, черни табелки за наказание, показване и обясняване значението на т.н. „оруглици“, писане върху пясък и др.
Image
Image
Image
Image

Самостоятелна работа и колективни задачи

 1. Четене по взаимоучителните таблици
 2. Четене от „Рибния буквар“
 3. Четене на текстове на Петко Славейков
 4. Представяне на училищни диалози
 5. Решаване на логически задачи
 6. Проверка на стари знания, придобити по- време на беседата

Дидактически средства:

 1. Водител за взаимните училища“ – Сава Доброплодни. 1852 г. ; 2.Беседа „Учебно дело“. Л. Горанова;
 2. 100 години история на Тревнеското школо“ -  Б. Даскалов,1936 г. ;
 3. „Учебно дело в Трявна през Възраждането“ – Н. Пенчева. Сб. „Славейковото училище- извор на патриотизъм и родолюбие“. 1839 – 1989 г. ;
 4. „Възрожденско училищно законодателство“ – В. Бонева. liternet.bg.;
 5. Буквар с различни поучения“ – д-р. П. Берон. Фототипно издание, 2019 г.
 6. „Рибният буквар“ – дело на Петър Берон, просветителя и реформатора на учебното дело в България. М. Аргирова – Герасимова, Д. Атанасова. cl.bas.bg/za-centralna-biblioteka-
 7. Петко Славейков. Избрани съчинения.
 8. Архив на Богомил Даскалов. ТТДА – Габрово, ф.455 к
 9. Карта по история

Please publish modules in offcanvas position.